Omschrijving

Op de plaats van een oude chocoladefabriek is een bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld. De totale planvorming is in twee fasen tot stand gekomen. Het gebouw bestaat uit een aantal bedrijfsunits van verschillende grootten.

Grenzend aan het kruispunt is een showroom met kantoorruimten opgenomen. Om stedenbouwkundig een accent te maken ten plaatse van het kruispunt, wordt hier de voorgevel naar voren geplaatst, en is een extra verdieping toegevoegd.

Fase II bestaat uit een zevental bedrijfsunits, die met de rug tegen de al gerealiseerde units geplaatst worden. Op deze manier ontstaat een autonoom bouwvolume dat zich naar drie zijden opent naar de omgeving.

De uitstraling en materialisatie omvat een uitwerking in diverse grijstinten, met gebruik van metselwerk en metalen gevelbeplating.

In de voorgevel volgt fase II de rooilijn van de gebouwen aan de Marconistraat. Er bevindt zich een knik ter plaatse van de aansluiting met fase I. Doordat ook hier een dieptesprong is opgenomen in de gevel, wordt de accentwerking van het “toren”element ook in deze gevel tot stand gebracht.

Projectgegevens

Client:Jaré Vastgoed BV / Heydestaete Vastgoed B.V.
Location:Heerhugowaard
Year Completed:2010