Omschrijving

Het driehoekige perceel grenst aan het Langgewenst. Dit is het centraal gelegen marktplein, waar de belangrijke winkelstraat De Groest op uitkomt.

Stedenbouwkundig wordt de oorspronkelijke rooilijn aan de Oostzijde van het plein teruggebracht.

Het bioscoopgebouw is grotendeels een gesloten bouwvolume. Het is wenselijk om delen van de bioscoop die wel open kunnen zijn (entree, foyer) aan de pleinzijde te situeren en open te maken. De bioscoopzalen zijn om deze reden in een haakvormig volume geplaatst, dat de achtergrens van het perceel volgt.

In de binnenhoek van het haakvormig volume is de foyer geplaatst. Doordat de lange zijde van de driehoek evenwijdig is gelegen aan het plein, opent de foyer zich optimaal richting plein. De gevel is geheel uitgevoerd in glas; door de transparantie is de interactie tussen plein en foyer maximaal.

Voor de gevel is een aantal kolommen geplaatst, die het overstekende dak dragen. Hierdoor ontstaat een zone tegen de gevel van het gebouw, onder de luifel en tussen de kolommen, die zich goed leent voor het plaatsen van een smal, langwerpig terras. De horecafunctie met terras sluit goed aan bij het gewenste beeld. Het zwevende dak benadrukt de driehoekige vorm.

De entree van het gebouw is gelegen aan de zuidzijde van het perceel, en wordt gedraaid richting de Groest. De route vanaf de Groest wordt op deze wijze als het ware “omgebogen” het gebouw in.

De twee bioscoopzalen aan de achterzijde zijn gedraaid ten opzichte van de andere zalen, zodat hier functies aan de buitenzijde van het gebouw kunnen worden geplaatst. Hierdoor opent het gebouw zich naar de achterzijde van het perceel, waardoor ook hier aansluiting met de omgeving tot stand komt.

Projectgegevens

Client:Punt Vastgoed Beheer B.V. / Jogchem’s Theaters B.V.
Location:Hilversum
Year Completed:2014